PRAWO
NIERUCHOMOŚCi
blog prawników kancelarii KZZiP

Drodzy Czytelnicy,

Serdecznie zapraszam do lektury odnowionego bloga Prawo Nieruchomości.

Ponieważ w minionych miesiącach moja aktywność w prowadzeniu bloga była była dalece niewystarczająca o pomoc w jego dalszym prowadzeniu poprosiłem moich współpracowników z Kancelarii Zając Zarębski i Partnerzy. Mam nadzieje, że ten sposób będziemy mogli przedstawić Państwu szeroki wachlarz zagadnień z zakresu prawa nieruchomości, zarówno w świetle spostrzeżeń z naszej bieżącej praktyki jak i podejmowanych inicjatyw ustawodawczych.

KZZiP - zespół

KZZiP – zespół

Pozdrawiam

Mariusz Zając

Witam serdecznie Czytelników bloga Prawo Nieruchomości po wakacyjnej przerwie. Czytaj dalej

Nie tylko nieruchomości – upadłość konsumencka w Polskim Radiu 24

Odchodząc na chwilę od tematyki prawa nieruchomości poruszanej przeze mnie na blogu Prawo Nieruchomości, chciałbym zaprosić Państwa na najbliższą audycję w Polskim Radiu 24 poświęconą problemowi upadłości konsumenckiej. Audycja zostanie wyemitowana w dniu 19 lipca o godz. 10.

Serdecznie zapraszam

najem… – audycja w Polskim Radiu 24

Wszystkich czytelników bloga Prawo Nieruchomości zapraszam serdecznie na internetową antenę Polskiego Radia 24, we wtorek 24 kwietnia krótko po godz. 12, na audycje z moim udziałem poświęconą problematyce zawierania umów najmu. W ramach audycji zostaną omówione najważniejsze aspekty zawierania tego typu umów oraz często występujące praktyczne problemy. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań w trakcie audycji.

W późniejszym okresie audycja będzie dostępna w internetowych archiwach Polskiego Radia.

Pozdrawiam

Mariusz Zając

Wszystkim czytelnikom bloga Prawo Nieruchomości chciałbym życzyć
zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych w radosnej i rodzinnej atmosferze.

Życzę także by te świąteczne dni były dla Państwa okazją do odpoczynku
i udanych spotkań z najbliższymi.

Mariusz Zając

autor zdjęcia Grant Cochrane

Drodzy Sympatycy i Czytelnicy Blogu Prawo Nieruchomości,

Dziękuję bardzo za częste odwiedziny mojego blogu. Mam nadzieje, iż opublikowane na nim artykuły pomogły rozwiązywać Państwa prawne problemy i wątpliwości.

Chciałbym także złożyć serdeczne życzenia ciepłych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Serdecznie pozdrawiam

Mariusz Zając

Uchwalenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego

Uchwalenie ustawy

Na łamach bloga Prawo Nieruchomości miałem już okazje dwukrotnie poruszyć istotny temat nowego prawa regulującego zasady prowadzenia działalności deweloperskiej mającego fundamentalne znaczenie dla rynku mieszkaniowego – ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w moich wpisach z 21 sierpnia i 26 sierpnia. Moje poprzednie posty dotyczyły jednakże kształtu projektowanych rozwiązań na etapie prac sejmowych. Przedmiotowa ustawa została uchwalona ostatecznie w dniu 16 września 2011 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 28 października 2011 roku (Dz.U. nr 232, poz. 1377).

Najważniejsze zmiany

Zabezpieczenie środków wpłacanych przez nabywców

Najważniejszą zmianą jaką wprowadzono na etapie prac w Senacie nad ustawą jest złagodzenie wymogów co do sposobu zabezpieczenia przez deweloperów środków wpłaconych przez nabywców. Ostatecznie deweloper może zdecydować się na ochronę wpłat nabywców za pomocą zamkniętego rachunku powierniczego, otwartego rachunku powierniczego wraz z gwarancją bankową, otwartego rachunku powierniczego wraz z gwarancją ubezpieczeniową lub samego otwartego rachunku powierniczego. Tym samym w przypadku wyboru otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper nie będzie musiał dodatkowo zabezpieczać wpłat od nabywców gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, co przewidziane było w sejmowej wersji ustawy.

Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa

Kolejną istotną zmianą w stosunku do brzmienia ustawy przyjętego przez Sejm jest zmiana umowy ubezpieczeniowej na gwarancje ubezpieczeniową jako jednego dopuszczalnych środków zabezpieczenia wpłat nabywców lokalu dokonywanych na otwarty powierniczy rachunek ubezpieczeniowy.

Zmianie uległa także zasada uruchamiania środków z gwarancji ubezpieczeniowej oraz gwarancji bankowej. W pierwotnej wersji ustawy do wypłaty środków nabywcy mogło dojść w przypadku upadłości dewelopera lub w przypadku zwłoki dewelopera w przeniesieniu tytułu prawnego na nabywcę, która przekraczałaby 120 dni. W świetle poprawek senackich do wypłaty środków z gwarancji, poza przypadkiem upadłości dewelopera, w przypadku ponad 120 dniowej zwłoki po stronie dewelopera, klient, aby uzyskać wypłatę świadczeń z gwarancji powinien także odstąpić od umowy deweloperskiej.

Wejście w życie

Ustawa ma wejść w życie w terminie 6 miesięcy od jej publikacji, tj. w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nie zawsze wszystkie wymogi przewidziane nową ustawą będą musiały zostać spełnione. W szczególności deweloperzy którzy przed wejściem w życie nowej ustawy rozpoczęli sprzedaż mieszkań nie będą zobowiązani do stosowania środków ochrony wpłat nabywców przewidzianych w art. 4 ustawy, tj rachunków powierniczych lub polis ubezpieczeniowych. Warto także zwrócić uwagę, iż przepisy przejściowe uległy zmianie na etapie prac senackich, albowiem w wersji przyjętej pierwotnie przez Sejm, umowa miała dotyczyć inwestycji rozpoczętych, a nie samego momentu rozpoczęcia sprzedaży, co skutkuje objęciem przez ustawę także inwestycji już przygotowywanych, a które nie zostaną wprowadzone do sprzedaży przed wejściem w życie nowej ustawy.