PRAWO
NIERUCHOMOŚCi
blog prawników kancelarii KZZiP

Doradztwo prawne

W czym mogę pomóc?

Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego, problematyki wywłaszczeń czy inwestycji infrastrukturalnych, mogę zaoferować Państwu moją pomoc m.in. w zakresie:

  • badania stanu prawnego nieruchomości – przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu prawnego nieruchomości (badanie typu due diligence), które ma na celu określenia potencjalnych ryzyk i zagrożeń prawnych. Takie badanie jest najczęściej wykonywane przed zakupem nieruchomości i pomaga uchronić się przed nabyciem nieruchomości obciążonej prawami osób trzecich czy nieprzydatnej z uwagi na przeszkody prawne dla wykorzystania w określonym celu;
  • przygotowania umów sprzedaży, najmu czy dzierżawy – opracowanie „szytego na miarę: projektu umowy dostosowanego do Państwa potrzeb i założeń inwestycyjnych czy biznesowych, który będzie uwzględniał Państwa potrzeby i minimalizował zagrożenia związane z planowaną transakcją; pomagam także moim Klientom na etapie negocjacji z ich kontrahentami ustalić najlepsze warunki prawne takich transakcji;
  • uzyskania niezbędnych decyzji oraz pozwoleń – realizacja zamierzonej, czy niekiedy wręcz wymarzonej inwestycji wymaga od inwestora uzyskania wielu decyzji administracyjnych, takich chociażby jak decyzja ,,WZ”, czy pozwolenie na budowę; uzyskanie takich dokumentów jest niekiedy procesem długotrwałym, potrafiącym znacznie opóźnić rozpoczęcie inwestycji, aby ułatwić i przyśpieszyć ten proces mogę, w wspólnie z Państwa projektantami, reprezentować Państwa interesy i dbać o ich możliwie najkorzystniejszy przebieg;
  • przygotowanie umów zawieranych w toku procesu inwestycyjnego – proces budowlany to przedsięwzięcie skomplikowane i wymagające współpracy wielu podmiotów inwestora, wykonawcy, podwykonawców czy projektantów; podstawą do zapewnienia właściwej współpracy, oprócz oczywiście zaufania i profesjonalizmu wszystkich uczestników, są prawidłowo skonstruowane umowy, regulujące wzajemne obowiązki stron i gwarantujące pomyślne zakończenie przedsięwzięcia; niezależnie od funkcji jaką będą Państwo w ramach danej inwestycji, przygotowując odpowiednią dla Państwa potrzeb umowy i wspierając w negocjacjach;
  • uzyskania odszkodowania za wywłaszczone lub przejęte nieruchomości – realizacji licznych inwestycji publicznych pociąga za sobą wywłaszczenia prywatnych właścicieli; wysokość odszkodowania jak i warunki wydania nieruchomości są ustalone w toku postępowań administracyjnych; z uwagi na znaczenie powyższych postępowań dla Państwa interesów warto ich prowadzenie powierzyć fachowemu pełnomocnikowi;
  • podziału nieruchomości – pomoc, doradztwo i reprezentacja w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości, zarówno w przypadku samoistnego podziału nieruchomości, jak również postępowań spadkowych lub o podział majątku małżeńskiego;
  • prawa mieszkaniowego – pomoc w zakresie zasad zarządzania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, uprawnień właścicieli lokali oraz konfliktów sąsiedzkich;
  • udzielania porad prawnych – we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, sporów sądowych i postępowań administracyjnych;

Czy mogę pomóc także w zakresie innych spraw?

Nieruchomości, a także spory sądowe i postępowania administracyjne są moją prawniczą pasją. Nie mniej jednak na przestrzeni ostatnich 7 lat pracując w przedsiębiorstwach jak i renomowanych kancelariach prawnych, a obecnie prowadząc moją indywidualną praktykę, pomagałem i pomagam moim klientom także w szerszym zakresie obejmującym problematykę rejestracji podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego), umów handlowych i sporów gospodarczych, prawa pracy, czy też prawa ochrony konsumentów. Jeżeli mają Państwo problem prawny lub potrzebują fachowej porady w innych sprawach proszę o kontakt.

Przeanalizuje Państwa sprawę i postaram się pomóc osobiście albo polecić zaprzyjaźnionego prawnika z danej dziedziny.


Zasady współpracy

Jako indywidualny doradca mogę zaoferować Państwu elastyczne i ściśle dostosowane do Państwa potrzeb, zarówno w zakresie czasu przygotowania niezbędnych dokumentów jak i propozycji wynagrodzenia, które może być oparte zarówno na zasadach ryczałtowych lub też obliczone na podstawie czasu poświęconego na dane kwestie. Współpraca ze mną może także przyjąć formę stałej obsługi Państwa przedsiębiorstwa.

Ponieważ każda z Państwa spraw jest inna, najlepiej skontaktować się ze mną telefonicznie (+48 604-622-434) lub drogą elektroniczną, aby umówić spotkanie i wspólnie rozważyć w jaki sposób i na jakich warunkach mógłbym pomóc rozwiązać Państwa problemy.

W każdym przypadku gwarantuje profesjonalizm, poufność, pełne zaangażowanie i prowadzenie sprawy nie tylko z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych ale także Państwa interesów gospodarczych lub osobistych.

Czy potrzebują Państwo szkoleń lub materiałów informacyjnych?

Jako autor niniejszego bloga, licznych publikacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a także prelegent na szkoleniach z zakresu prawa nieruchomości, mogę także zaoferować Państwu przeprowadzenie firmowych szkoleń lub opracowanie materiałów informacyjnych dla podniesienia prawnych kwalifikacji Państwa pracowników.

Serdecznie zapraszam do współpracy

Mariusz Zając