PRAWO
NIERUCHOMOŚCi
blog prawników kancelarii KZZiP

Blog jest prowadzony przez prawników Kancelarii Zając Zarębski i Partnerzy.

mzajac

Adwokat Mariusz Zając ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę osób prawnych w zakresie ich działalności statutowej i sporządzenie umów cywilnych, obsługę prawną inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych, wydobywczych oraz infrastrukturalnych, w tym drogowych i energetycznych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych. Adw. Mariusz Zając zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, min. w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Jest autorem publikacji i komentarzy w mediach z zakresu prawa nieruchomości, postępowań administracyjnych i sądowych, prowadzi blog prawniczy nieruchomosciprawo.pl. Występuje w charakterze prelegenta na konferencjach i seminariach poświęconych problematyce prawa nieruchomości.

Włada biegle językiem angielskim.

mariusz.zajac@kzzip.pl

kzarebski

 Krzysztof Zarębski jest radcą prawnym od 1999 roku. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Renomowane profesjonalne wydawnictwo European Legal Experts w latach 2009 – 2010 rekomendowało Krzysztofa Zarębskiego, jako eksperta w zakresie prawa obrotu nieruchomościami w Polsce.

Doświadczenie zawodowe Krzysztofa Zarębskiego obejmuje także bieżącą obsługę osób prawnych w zakresie prowadzenia działalności statutowej, sporządzanie umów cywilnych, doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego oraz nabywania praw do nieruchomości, a także uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym.

Współpracował z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. W latach 2008 – 2011 był partnerem w Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr kierującym zespołem ds. obrotu nieruchomościami. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i procesie inwestycyjnym.

Krzysztof Zarębski jest autorem szeregu publikacji dotyczących obrotu nieruchomościami, komentarzy do zmian w prawodawstwie, doradztwa w zakresie prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Prowadził kilkadziesiąt seminariów, konferencji i szkoleń w powyższym zakresie.

Włada biegle językiem angielskim.

krzysztof.zarebski@kzzip.pl

dzajac

Dorota Krekora-Zając ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet w Katanii. Jest doktorem nauk prawnych. Napisała rozprawę doktorską pt. „Prawo do materiału genetycznego człowieka”.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych oraz w prawie kanonicznym. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa biomedycznego oraz prawa zamówień publicznych.

Kieruje obsługą klientów włoskojęzycznych w Kancelarii.

Włada biegle językiem włoskim oraz angielskim.

dorota.krekora@kzzip.pl

mzborowski

Adwokat Maciej Zborowski jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiadającym uprawnienia adwokata oraz doradcy podatkowego.

Specjalizuje się w sporach z zakresu prawa podatkowego w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i przed sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporach cywilnych o odszkodowanie za niezgodne z prawem działania aparatu skarbowego przy wykonywaniu władzy publicznej, jak też w zakresie sporządzania skarg konstytucyjnych dotyczących zgodności przepisów podatkowych z Konstytucją.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

maciej.zborowski@kzzip.pl

 mwach

Adwokat Miłosława Wach jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie Funduszy Europejskich. Była stypendystką na Georg-August-Universität w Niemczech (lata 2002-2003) oraz Universidad de Talca w Chile (rok 2004).

Specjalizuje się w prawie energetycznym i ochrony środowiska, doradzając w procesie przygotowania oraz badania stanu prawnego projektów OZE. Zajmuje się ponadto bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz wsparciem prawnym w sprawach związanych z dotacjami ze środków publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w międzynarodowej Kancelarii Uría Menéndez oraz jako in-house lawyer w hiszpańskim koncernie z branży wiatrowej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów hiszpańskojęzycznych.

Jest współautorką publikacji z zakresu energetyki wiatrowej w prasie angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej.

miloslawa.wach@kzzip.pl