PRAWO
NIERUCHOMOŚCi
blog prawników kancelarii KZZiP

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do aktów prawnych i orzeczeń sądowych omawianych w ramach niniejszego bloga. Linki do poszczególnych aktów prawnych prowadzą do stron internetowych Kancelarii Sejmu.
Kodeks cywilny
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Prawo budowlane
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o drogach publicznych
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego